Centrul Informațional Agricol +373 22 50 20 20
Linia anticorupție +373 22 23 23 94

Guvernul a aprobat Hotărârea de Guvern cu privire la proiectul de lege privind protecţia animalelor folosite în scopuri experimentale sau în alte scopuri ştiinţifice 8 iunie 2017

La 8 iunie 2017, în cadrul ședinței de Guvern, a fost aprobat proiectul de lege privind protecţia animalelor folosite în scopuri experimentale sau în alte scopuri ştiinţifice.

Prezenta lege stabileşte norme privind înlocuirea şi reducerea utilizării animalelor în experimente sau alte scopuri ştiinţifice şi îmbunătăţirea metodelor de creştere, reproducere, marcare, îngrijire şi adăpostire, evaluare şi autorizare a proiectelor ce implică utilizarea animalelor în experimente.

Prevederile acestei legi asigură transpunerea Directivei 2010/63/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 septembrie 2010 privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prin aprobarea şi implementarea prezentului proiect, Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor, Ministerul Educaţiei, Ministerul Mediului, Ministerul Sănătăţii,  de comun acord cu Academia de Ştiinţe a Republicii Modova va dispune de un mecanism mai eficient, prin care se va putea realiza protecţia în Republica Moldova a animalelor folosite în scopuri experimentale sau în alte scopuri ştiinţifice, prin stabilirea cerinţelor minime necesare privind condiţiile de întreţinere, bunăstare şi sănătate animală, precum şi prevenirea riscului supunerii animlalelor  a unor rele tratamente.

Serviciul de informare și comunicare cu mass-media