Centrul Informațional Agricol +373 22 50 20 20
Linia anticorupție +373 22 23 23 94

S-a lansat proiectul: „Suport instituțional în sectorul agriculturii ecologice din Republica Moldova”9 iunie 2017

La 8 iunie 2017, s-a desfășurat Conferința Națională de Lansare a proiectului „Suport instituțional în sectorul agriculturii ecologice din Republica Moldova”. Timp de 4 ani, atât cât va dura implementarea proiectului, în Moldova va crește transparența și credibilitatea instituțiilor statului în domeniul agriculturii ecologice.

Unul din obiectivele proiectului este de a ajusta cadrul legislativ existent, pentru asigurarea în continuare a dezvoltării sectorului producției ecologice, creând totodată premisele pentru o perioadă de stabilitate și de siguranță. Totodată, implementarea proiectului va asigura tranziția de la vechiul cadru legislativ la cel nou, prin care se urmăreşte sprijinirea şi creşterea sectorului, în special prin explorarea unui mediu nou şi posibilităţi pe termen lung pentru soluţii la provocările legate de cerere și ofertă.

De asemenea, prezentul Proiect oferă o contribuţie la îndeplinirea obiectivelor stabilite în Strategia Naţională de Dezvoltare Agricolă şi Rurală pentru anii 2014-2020 și duce la formarea mai multor parteneriate, mobilizarea actorilor implicaţi şi părţilor interesate în implementarea acestuia.

Prezent la eveniment, viceministrul agriculturii Ion Parea a mulțumit tuturor actorilor implicați în demararea proiectului.

Țin să mulțumesc partenerilor noștri din Republica Cehă  pentru colaborarea fructuoasă și susținerea acestui sector care este unul prioritar pentru Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, reieșind din faptul că agricultura ecologică poate fi o soluție care să îi ajute pe producători să își exploateze pământul cu un profit mai mare, dar și pentru a-l proteja, aplicând tehnici agricole specifice agriculturii bio”, a menționat viceministrul.

Totodată, Ion Parea a menținat că atât pe plan național cât și internațional din ce în ce mai mult există o recunoaștere tot mai mare a importanței sistemelor agricole și de alimentație pentru o dezvoltare durabilă. Investițiile în agricultura durabilă și rezistentă la schimbările climatice sunt fundamentale. Agricultura ecologică ne poate ajuta să combatem schimbările climatice, sărăcia și nesiguranța alimentară în același timp.

Proiectul „Suport instituțional în sectorul agriculturii ecologice din Republica Moldova” va fi finanțat de către Agenția Cehă pentru Dezvoltare și implementat de Institutul Central de Supraveghere și Testare în Agricultură din Republica Cehă.

Serviciul de informare și comunicare cu mass-media