MAIA s-a consultat cu membrii comunității agricole referitor la Regulamentul privind măsurile și condițiile specifice de subvenționare a investițiilor

Published on: L, 05/22/2023 - 16:26

22 mai 2023, Chișinău - Regulamentul privind măsurile și condițiile specifice de subvenționare a investițiilor din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural a fost supus consultărilor publice, cu participarea reprezentanților asociațiilor de profil și autorităților de ramură.

 

Documentul prevede măsurile de subvenționare postinvestiție și investiții pe etape, fiind elaborat pentru a asigura continuitatea proceselor de susţinere eficientă a fermierilor.

 

Prin implementarea Regulamentului se urmărește modernizarea lanţului agroalimentar în scopul alinierii la cerinţele Uniunii Europene privind siguranţa alimentelor şi cerinţele de calitate; creșterea competitivității, diversificarea producției, creșterea calității produselor obținute și îmbunătățirea performanței generale a exploatațiilor agricole; modernizarea exploatațiilor agricole; dezvoltarea infrastructurii post-recoltare sau procesare; creșterea valorii adăugate în sectorul agroindustrial prin dezvoltarea infrastructurii de prelucrare primară și finită; implementarea tehnologiilor de producţie prietenoase mediului; reducerea vulnerabilității activităților economice în contextul schimbărilor climatice prin promovarea practicilor agricole inteligente, durabile și reziliente la schimbările climatice; crearea locurilor de muncă și creşterea veniturilor în agricultură; gestionarea eficientă a resurselor de apă și extinderea irigării întru asigurarea rezilienței climatice;  implementarea tehnologiilor digitale agricole și a inovațiilor în agricultură prin adoptarea transferului de cunoștințe/cercetarea agricolă autohtonă; stimularea asocierii în agricultură prin dezvoltarea lanțurilor valorice.

 

Participanții la ședință au înaintat mai multe propuneri și comentarii care au fost analizate de cei prezenți. Regulamentul urmează a fi ajustat conform sugestiilor recepționate.

 

Reamintim că, în perioada anilor 2017-2021, cele mai multe mijloace financiare din bugetul de stat au fost solicitate pentru modernizarea tehnicii agricole și a echipamentelor de irigare, dezvoltarea sectorului horticol și infrastructura de procesare a producției agricole ș.a.